im. Stefana Żeromskiego

SZKOŁA

Jesteśmy szkołą bezpieczną, otwartą i przyjazną dla uczniów i środowiska lokalnego.
REALIZUJEMY NAJWAŻNIEJSZY CEL, jakim jest wszechstronny rozwój dziecka, tj. harmonijny rozwój fizyczny, umysłowy i duchowy oraz bezpieczeństwo, dlatego stawiamy na:

 • profilaktykę zagrożeń,
 • wychowanie ku wartościom,
 • nauczanie interdyscyplinarne metodami polisensorycznymi i aktywizującymi ucznia.

Szkoła została zakwalifikowana do Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Dodatkowym atutem jest bezpieczne usytuowanie szkoły z dala od ruchliwej ulicy.
Uczestniczymy w programie „Owoce w szkole” dla uczniów klas I – III.
Bierzemy udział w programie „Mleko dla każdego dziecka”.
Programy unijne: „Odkryj moje możliwości”, „Wiatr w żagle”.

Szczycimy się przyznanymi tytułami:

- POMORSKIM CERTYFIKATEM JAKOŚCI EDUKACJI

- SZKOŁY PRZYJAZNEJ UCZNIOWI Z DYSLEKSJĄ i PRZYJAZNEJ ZIEMI.

NASZA PLACÓWKA POSIADA:

 • odnowione sale do zajęć edukacyjnych
 • salę gimnastyczną
 • sale do zajęć rekreacyjnych, gimnastyki korekcyjnej
 • nowoczesny obiekt sportowy ORLIK 2012 (boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą i boisko wielofunkcyjne)
 • gabinet terapii pedagogicznej i logopedycznej
 • gabinet pedagoga
 • salę komputerową z dostępem do Internetu
 • gabinet administratora sieci e-dziennika
 • pokój nauczycielski
 • czytelnię multimedialną
 • izbę pamięci Stefana Żeromskiego
 • gabinet profilaktyki medycznej
 • stołówkę ( 3 daniowe posiłki; cena obiadu 3,30 zł.)
 • świetlicę dla dzieci rodziców pracujących czynną w godz. 6.30- 17.00
 • oddzielną świetlicę dla dzieci klas 0 czynną do godz. 17.00
 • pomieszczenia administracji i obsługi

ZAJĘCIA LEKCYJNE trwają od godz. 8:00 do 16:15.


SZKOŁA realizuje programy autorskie, są dwie klasy (IV i V) usportowione z rozszerzonym programem nauczania (2 godz. w tygodniu dodatkowe), zajęcia j. angielskiego rozpoczynają się od pierwszej klasy.


W RAMACH WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH PROPONUJEMY:

 • zajęcia terapii pedagogicznej
 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia logopedyczne
 • pomoc wolontariatu przy odrabianiu zadań domowych
 • całoroczny program „Czytamy Razem” wspomagający naukę czytania i wiele innych
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 w Gdyni.

BOGATA OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w około 30 kołach zainteresowań i to już od klasy „0″, m.in.:

 • taneczne
 • muzyczno- artystyczne
 • manualne
 • przedmiotowe, językowe
 • informatyczne
 • teatralne, chór
 • rekreacyjno-ruchowe- karta rowerowa
 • sportowe, w tym również zajęcia na basenie- karta pływacka, itp.
 • turystyczne- rodzinne rajdy piesze i rowerowe.

Stwarzamy uczniom szansę zdobycia różnych tytułów:

 • OMNIBUS SZKOŁY,
 • PRYMUS SZKOŁY,
 • UCZEŃ ROKU,
 • SPORTOWIEC ROKU,
 • NAJSYMPATYCZNIEJSZY KOLEGA/KOLEŻANKA,
 • MENAGER SZKOŁY,
 • 
MISTRZ ORTOGRAFII,
 • CZYTELNIK ROKU,
 • możliwość zdobycia karty rowerowej,
 • 
możliwość zdobycia karty pływackiej.

Bardzo ważną funkcję opiekuńczo- wychowawczą spełnia świetlica szkolna, która zapewnia uczniom stałą opiekę przed i po zajęciach. W oczekiwaniu na rodziców, młodsze dzieci odrabiają lekcje, uczestniczą w grach i zabawach edukacyjnych i muzycznych, a także przygotowują programy artystyczne i wystawy.

Znaczącą rolę w życiu naszej szkoły odgrywa praca pedagoga szkolnego, który wraz z wychowawcami stara się utrzymać ścisły kontakt z domem rodzinnym ucznia, uznając rodziców za najważniejsze ogniwo w procesie wychowawczym.

Standardowa edukacja zapewni ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę.
- Jim Rohn

REJON SZKOŁY

CEYNOWY,

BAŻYŃSKIEGO,

DANTYSZKA,

DRESZERA,

DRZYMAŁY,

DZIAŁDOWSKA,

DZIAŁOWSKIEGO,

GESKIEGO,

GRZYBOWA,

KARNKOWSKIEGO,

KOMIEROWSKIEGO,

KORDECKIEGO,

LESZCZYNKI,
MAJKOWSKIEGO,

MŁAWSKA,

MODLIŃSKA,

MORSKA nr 143-263 nieparzyste,

MORSKA nr 124-184 parzyste,

NIEMOJEWSKIEGO,

OPATA HACKIEGO nr 1-15,

PELPLIŃSKA,

RAMUŁTA,

SMĘTOWSKA,

ŚCIEGIENNEGO,

WŁADYSŁAWSKIEGO.